Bình Làm Soda Whip it

Bình Làm Soda Whip it

Với thương hiệu nỗi tiếng của Whit it đến từ USA, Được thiết kế với công nghệ cao thân làm được làm từ nhôm cao cấp với dung tích 1L
360.000 VNĐ

 

Bình Làm Soda Whip it

Với thương hiệu nỗi tiếng của Whit it đến từ USA, Được thiết kế với công nghệ cao thân làm được làm từ nhôm cao cấp với dung tích 1L